ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,17:48  อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2560 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดผลงาน
จาก กระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,17:48   อ่าน 83 ครั้ง