โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:37  อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปการแสดง ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดผลงาน
จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:37   อ่าน 120 ครั้ง