ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:37  อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปการแสดง ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดผลงาน
จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:37   อ่าน 63 ครั้ง