ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:25  อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัล เสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดผลงาน
จาก  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ (ลงนาม)  สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา  / ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / คณะกรรมการการศึกษาขัึ้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกธิการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:25   อ่าน 124 ครั้ง