ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:22  อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
รายละเอียดผลงาน
จาก  ภูมิภาคที่ 5  
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:22   อ่าน 107 ครั้ง