ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917786686
อีเมล์ : thong.pen@hotmail.com
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:19  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปี 2558
รายละเอียดผลงาน
จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:19   อ่าน 85 ครั้ง