โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2560 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,17:48  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,17:27  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ ของ สพป.สมุทรสาคร
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:39  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปการแสดง ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,15:37  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชู "ครูในดวงใจ" จาก สก.สค.
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,16:56  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:48  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัล เสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:25  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:23  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:22  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : เพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:19  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..