ผู้บริหาร

เพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2016
ปรับปรุง 09/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 81940
Page Views 107373
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
3 โรงเรียนอนุบาลสกลวิทยา คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
4 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน
5 โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน
6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน
7 โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา กระทุ่มแบน
8 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ท่าเสา กระทุ่มแบน
9 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท่าเสา กระทุ่มแบน
10 โรงเรียนปฐมพรพิทยา ท่าไม้ กระทุ่มแบน
11 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ กระทุ่มแบน
12 โรงเรียนวัดนางสาว ท่าไม้ กระทุ่มแบน
13 โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
14 โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
15 โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
16 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน
17 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช สวนหลวง กระทุ่มแบน
18 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน
19 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
20 โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
22 โรงเรียนบ้านคลองแค อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
23 โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
24 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
25 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม แคราย กระทุ่มแบน
26 โรงเรียนบ้านแคราย(เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) แคราย กระทุ่มแบน
27 โรงเรียนบ้านรางสายบัว คลองตัน บ้านแพ้ว
28 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
30 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
31 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
32 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
33 โรงเรียนทํานบแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
34 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
35 โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม บ้านแพ้ว
36 โรงเรียนบ้านคลองสําโรง สวนส้ม บ้านแพ้ว
37 โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สวนส้ม บ้านแพ้ว
38 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว บ้านแพ้ว
39 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว บ้านแพ้ว
40 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
41 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
42 โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
43 โรงเรียนวัดกระโจมทอง หลักสอง บ้านแพ้ว
44 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หลักสอง บ้านแพ้ว
45 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง หลักสอง บ้านแพ้ว
46 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ หลักสาม บ้านแพ้ว
47 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หลักสาม บ้านแพ้ว
48 โรงเรียนจงรักษ์พิทยา หลักสาม บ้านแพ้ว
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) หลักสาม บ้านแพ้ว
50 โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำแพง บ้านแพ้ว
51 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง อำแพง บ้านแพ้ว
52 โรงเรียนวัดสุนทรสถิต(สามัคคีวิทยาคม) อำแพง บ้านแพ้ว
53 โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำแพง บ้านแพ้ว
54 โรงเรียนบ้านคลองตัน เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
55 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
56 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว
57 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ บ้านแพ้ว
58 โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเข้ บ้านแพ้ว
59 โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว 0-3485-6375
60 โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว
61 โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) กาหลง เมืองสมุทรสาคร
62 โรงเรียนวัดนาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
63 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
64 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร
65 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
66 โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
67 โรงเรียนวัดชัยมงคล ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
68 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร 034-497036,091-778-6686
69 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
70 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
71 โรงเรียนสาครวิทยา ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร
72 โรงเรียนบ้านท่าทราย ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
73 โรงเรียนอนุบาลศุภมาศ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
74 โรงเรียนวัดศรีเมือง ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
75 โรงเรียนวัดคลองครุ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
76 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
77 โรงเรียนเทพนรรัตน์ นาดี เมืองสมุทรสาคร
78 โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นาดี เมืองสมุทรสาคร
79 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง นาดี เมืองสมุทรสาคร
80 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร
81 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร
82 โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก เมืองสมุทรสาคร
83 โรงเรียนวัดศรีวนาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
84 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
85 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
86 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
87 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
88 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
89 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร 0-3485-4252
90 โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
91 โรงเรียนอันนาลัย บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
92 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
93 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
94 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
95 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
96 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
97 โรงเรียนวัดบางนํ้าวน บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
98 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
99 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
100 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
101 โรงเรียนวัดบางพลี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
102 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร 0-3484-5664
103 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
104 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
105 โรงเรียนวัดบางขุด บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
106 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
107 โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
108 โรงเรียนวัดศิริมงคล บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
109 โรงเรียนวัดบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
110 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
111 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
112 โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
113 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
114 โรงเรียนบ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
115 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
116 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
117 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
118 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
119 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
120 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
121 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
122 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
123 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
124 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
125 โรงเรียนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
126 โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
127 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 034869733
128 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
129 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
130 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
131 โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บํารุง) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร