กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพีระพงษ์ กิติราช
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ