โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรีวรรณ ออกประทุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ