โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036,091-778-6686
ปฐมวัย

นางสาวเกศรินทร์ ทับทอง
ครูอัตรจ้าง
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง