ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สมุทรสาคร 3/2560 (อ่าน 131) 25 ก.ย. 60
รางวัลดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 160) 27 ก.ค. 60
ผลงานและรางวัลผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 195) 25 ก.ค. 60
ผลงานและรางวัลของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2557-58 (อ่าน 179) 25 ก.ค. 60
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 265) 28 พ.ค. 60
วารสารประจำเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 237) 28 พ.ค. 60
วารสารประจำเดือนธันวาคม 2559 (อ่าน 241) 23 ม.ค. 60
วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (อ่าน 220) 23 ม.ค. 60
วารสารประจำเดือนตุลาคม 2559 (อ่าน 144) 21 พ.ย. 59
วารสารพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 (อ่าน 552) 01 พ.ย. 59
วารสารประจำเดือนกันยายน 2559 (อ่าน 173) 25 ต.ค. 59
วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2559 (อ่าน 167) 25 ต.ค. 59
การขับเคลื่อน นโยบาย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 259) 19 ส.ค. 59