โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)

เรื่อง ผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์

***************************************************

           ตามประกาศโรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

 

             บัดนี้โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) ได้ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างดังนี้

 

               ลำดับที่ 1  นายอนุสรณ์  ต่วนเครือ

               ลำดับที่ 2  นางสาววรรณชนก  จารุกิจอนันต์

               ลำดับที่ 3  นายอภิชาติ  รัศมีฉาย

               ลำดับที่ 4  นางสาวศศิธร  กิจสุนทร

               ลำดับที่ 5  นางสาวสุภาพร  น้ำดอกไม้

                ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) ในวันที่  31 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานวันที่  1  พฤศจิกายน 2561

       

                 ประกาศ    วันที่  1  ตุลาคม  2561

 

 

                                                     วัชรีวรรณ  ออกประทุม

                                                (นางสาววัชรีวรรณ  ออกประทุม)        

                                                     ครูรักษาการในตำแหน่ง                                     
                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)

 

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 300 ครั้ง