โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ตลาดนัดหัดขาย โครงการโรงเรียนสุจริต 2561
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมตลาดนัดหัดขายให้แก่นักเรียนนำสิงค่าต่างๆ มาจำหน่วยในราคาที่ประหยัด และให้นักเรียนได้รู้จักการเลือกชื้อสินค้าอย่างถูกต้อง และเกิดความเพลิดเพลิน บ่มเพราะความมีระเบียบวินัย ความซื้อสัตย์สุจริต ฝึกการทำบัญชีรายรัยรายจ่าย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,17:43   อ่าน 281 ครั้ง