ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ปรชานเคราะห์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2561 
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,15:02   อ่าน 138 ครั้ง