ภาพกิจกรรม
โครงการนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพป.สมุทสาคร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดชีผ้าขาวประชานุเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมโครงการนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพป.สมุทสาคร ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย และผู้อำนวยส่วนงาน มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,17:06   อ่าน 75 ครั้ง