โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานทดสอบ Pre-ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ดำเนินการดำเนินหารทดสอบ Pre-ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)  พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศสพป.สค. กำกับ นิเทศ ติดตาม การสอบครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,12:07   อ่าน 122 ครั้ง