โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์  091-7786686   มีเนื้อที่  3 ไร่  71 ตารางวา  ดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2492   เป็นโรงเรียนนายอำเภอจัดตั้ง   เปิดสอนครั้งแรก  ณ ศาลาวัดชีผ้าขาว  ทำพิธีเปิดโดย  นายสมัคร ปทุมมานนท์  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร   มีนายประเสริฐ  บุตรโต    เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 116  คน