โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาผลไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : นฤมิตรมงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 350000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เทพธิดาเนรมิตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 800000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เทวาประสิทธิ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 800000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 196000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 4031200
เพิ่มเติม..