โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาผลไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..