โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร สังข์ถ่วง (ภู)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
อีเมล์ : Popoza112233@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิลฎา ชาวขมิ้น (นิล)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม